Workflow
1. Istraživanje

Široki raspon istraživačkih tema je detaljno analiziran prije nego što se približimo fazi izrade idejnog projekta. Istraživanje je jedinstveno strukturirano te ovisi o specifičnim potrebama svakog klijenta.

2. Kreativni koncept

Temeljem rezultata dobivenih istraživanjem, izrađen je kreativni koncept koji se zatim prezentira. U kreativni koncept je uključeno zoniranje, kretanje kupaca, dizajn interijera, komunikacija itd.

3. Arhitektura i dizajn

Produkcija arhitektonskog projekta i detaljan dizajn namještaja i opreme za prodajni prostor. Nakon odobrenja, u potpunosti funkcionalnog prototipa i finalnih troškova kreće se s izradom.

4. Izvedba

Detaljan izvedbeni plan je razvijen u suradnji s vanjskim izvođačima. Nakon definiranja svih elemenata izvedbenog plana kreče se s izvedbom projekta. Neposredan i konstantni nadzor je presudan za uspjeh projekta.