Kontakt

brigada d.o.o.
Zavrtnica 17
10000 Zagreb
Croatia

tel
01 606 4034
mail
info@brigada.hr

Brigada je dio Bruketa&Žinić OM grupe agencija specijaliziranih za brand strategiju, dizajn, strateško planiranje i sve vrste online i offline komunikacije. Grupu čine Brigada - studio za projektiranje i optimizaciju prodajnog mjesta, produkt dizajn i arhitekturu, reklamne agencije Bruketa&Žinić OM - Zagreb, Popular Bruketa&Žinić OM - Beograd, Bruketa&Žinić OM - Baku, brand konzultanti Brandoctor i digitalna agencija Brlog.

Brigada d.o.o. - Zavrtnica 17, Zagreb, Hrvatska - PDV br. HR07674049265 - Tel: 01 6064 034 - email: info@brigada.hr

Žiro račun: Privredna banka, Zagreb HR3423400091110540492 - Raiffeisenbank d.d., Zagreb HR352840081105663434

MBS: 080748938 - Trgovački sud u Zagrebu - Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti - Uprava: Damjan Geber, Davor Bruketa